Globale links

Cliënttevredenheid

Begin 2017 heeft een cliëntraadpleging plaatsgevonden in het Johannahuis. In deze periode zijn de ervaringen van bewoners onderzocht evenals de ervaringen van de contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en de cliënten die thuis wonen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Johannahuis en de cliëntenraad van het Johannahuis door bureau Bosscher & de Witte.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten van de Consumer Quality Index (CQI). Met deze vragenlijsten wordt landelijk informatie verzameld over cliënttevredenheid.

Tijdens mondelinge interviews is de mening van bewoners over de zorg en dienstverlening geïnventariseerd. Interviewers van Bosscher en de Witte hebben 27 willekeurig door hen geselecteerde bewoners geïnterviewd. Omdat de deelnemers aan de interviews willekeurig geselecteerd zijn, weerspiegelen de uitkomsten van de interviews de gemiddelde mening van alle bewoners.

Het Johannahuis gebruikt opmerkingen en suggesties van bewoners, logees en naasten om de kwaliteit van de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. De website van Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) is een middel welke gebruikt wordt om hier inzicht in te krijgen. Zorgkaart Nederland biedt het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route