Globale links

  Procedure bezoek 3e fase coronatijd


  Wassenaar, 2 juli 2020

  Geachte bewoner, contactpersoon,

  Vorige week bent u geïnformeerd over de versoepeling van de bezoekregeling die het kabinet op woensdag
  24 juni aankondigde. Deze bezoekregeling is gebaseerd op de 'Handreiking voor Bezoekbeleid Verpleeghuizen in corona-tijd'. De zorgorganisaties mogen deze grotendeels zelf invullen, passend bij de situatie en de mogelijkheden.

  Evaluatie fase 2
  We hebben fase 2 geëvalueerd en we hebben geconcludeerd dat alle afspraken goed zijn opgevolgd en dat we konden rekenen op uw medewerking en begrip. Veel dank daarvoor.

  Plan voor fase 3
  Deze week hebben we een nieuw plan gemaakt en dit is door de cliëntenraad en personeels-vertegenwoordiging goedgekeurd. Dat fase 3 al eerder in mag gaan is goed nieuws voor de bewoners, want zij mogen in fase 3 meer verschillende bezoekers en ook onbeperkt bezoek ontvangen!

  Omwille van de veiligheid van de bewoners zullen we de risico's van besmetting zoveel mogelijk blijven beperken, want het blijft spannend voor ons als organisatie. Onze bewoners zijn erg kwetsbaar, daarom
  blijven we alert op besmettingen en trouw aan de hygiënemaatregelen. 
  Bezoek stelt zichzelf op de dag van bezoek altijd de volgende vragen:

  • Heb ik verschijnselen van het COVID-19 virus? Hoesten, kuchen, koorts? Indien ja geen bezoek.
  • Heeft mijn (eventuele) huisgenoot verschijnselen van het COVID-19 virus? Indien ja, geen bezoek.
  • Heb ik de afgelopen 14 dagen contact gehad met een persoon die met het COVID-19 virus besmet blijkt te zijn? Indien ja, geen bezoek.
  • Ben ik de afgelopen 14 dagen in een risicogebied en/of risicoland geweest? Indien ja, geen bezoek.

  Randvoorwaarden fase 3
  In fase 3 hanteren we de volgende randvoorwaarden voor bezoek:

  1. we vragen bezoekers anderhalve meter afstand aan te houden naar zowel bewoners, medewerkers als andere bezoekers,
  2. bezoekers ondergaan een kleine gezondheidscheck bij binnenkomst,
  3. de bezoekers worden geregistreerd bij binnenkomst en bij vertrek,
  4. bezoekers dragen zelf de verantwoording voor het wel of niet dragen van een (chirurgisch) mondkapje en houden zich aan de instructies,
  5. per bezoek ontvangt de bewoner maximaal 2 bezoekers; stem daarom onderling uw bezoek af met familie en vrienden van de bewoner om teleurstellingen aan de deur te voorkomen,
  6. bezoekers zijn alle dagen van de week welkom,
  7. bij verdenking van een besmetting mag de bewoner geen bezoek ontvangen totdat besmetting is uitgesloten middels een test.

  Door bovenstaande maatregelen beperken we de risico's van nieuwe besmettingen en de GGD kan snel een bron- en contactonderzoek starten met informatie over de bezoekers. Hieronder leest u waarom deze
  voorwaarden nodig zijn.

  Ad. 1. Anderhalve meter afstand
  De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

  • mensen die tot 1 huishouden behoren,
  • contact tussen bewoners en hun verzorgers/begeleiders.

  Houd u zich alstublieft aan onderstaande regels:

  • Bezoek mag niet in de gemeenschappelijke ruimten, inclusief huiskamers komen, ook niet om koffie of thee te halen.
  • Bezoek haalt de bewoner eventueel op bij de huiskamer maar betreedt deze niet.
  • Bezoek begeeft zich rechtstreeks naar het appartement of de uitgang.
  • Bezoekers maken bij voorkeur gebruik van de trap en houden daarbij zo veel mogelijk rechts aan.
  • Bezoekers die vanwege lichamelijke beperkingen geen gebruik van de trap kunnen maken moeten ervoor zorgen dat zij in de lift minimaal anderhalve meter afstand bewaren en bij voorkeur met maximaal 2 personen gebruikmaken van de lift.

  Ad. 2. Gezondheidscheck
  Bij binnenkomst zal een medewerker een korte gezondheidscheck doen, deze bestaat uit een aantal vragen. Komt u alstublieft niet op bezoek wanneer u klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het
  coronavirus.

  Ad. 3. Registratie
  U hoeft niet van tevoren te reserveren; wel registreren we uw bezoek bij binnenkomst en bij vertrek. U mag zonder begeleiding naar het appartement van de bewoner en na afloop van het bezoek gaat u rechtstreeks terug naar de uitgang.
  Het tuinhuis blijft in gebruik; U kunt hiervoor reserveren op een tijdstip dat u schikt.

  Ad. 4. Mondkapje
  Bij bezoek aan een dementerende bewoner draagt de bezoeker bij voorkeur uit voorzorg altijd een (chirurgisch) mondkapje. Deze mondkapjes zijn vrij verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Het gaat om bewoners aan wie de anderhalve meter afstand niet is uit te leggen en waarbij anderhalve meter afstand houden een uitdaging is (bijvoorbeeld doordat de bewoner zelf dichterbij komt en/of lichamelijk contact zoekt.)

  Ad. 5. Aantal bezoekers en bezoekmomenten
  We willen het totaal aantal mensen dat tegelijkertijd in huis is wel beperken. Dan houden de bewoners meer bewegingsvrijheid in huis. Elke bewoner mag maximaal 2 bezoekers op hetzelfde moment ontvangen, maar wel vaker per dag bezoek ontvangen.

  • Kinderen mogen mee naar binnen, mits zij instrueerbaar zijn en de anderhalve meter afstand begrijpen en toepassen, kinderen gelden ook als volwaardige bezoekers.
  • U mag een huisdier mee naar binnen nemen.
  • Er is geen tijdslimiet aan bezoek verbonden.

  Voor wandelen met de bewoner gelden dezelfde regels als in fase 2: u houdt anderhalve meter afstand aan en bij voortduwen van een rolstoel of aan de arm meenemen draagt u bij voorkeur een mondkapje omdat het
  dan vaak onmogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren.

  Ad. 6. Bezoektijden
  De duur van het bezoek bepaalt u zelf samen met de bewoner.

  Tuinhuis
  Omdat de nieuwe bezoekregeling weinig beperkingen heeft voor contact tussen bewoners en naasten, neemt de behoefte aan alternatieve vormen van contact waarschijnlijk af. De tuinkamer blijft echter beschikbaar voor
  bezoek.

  Grand Café, restaurant en winkel
  Bewoners van het Johannahuis kunnen weer het Grand Café, restaurant en winkel bezoeken mits zij er op eigen gelegenheid kunnen komen.
  Bezoek is (nog) niet toegestaan.
  Instructies van de medewerkers dienen te worden opgevolgd. De tafels en stoelen staan in een vaste opstelling. Afstand van 1,5 meter tussen gasten wordt in acht genomen.

  Verzoek: graag dit bericht met familie en vrienden van de bewoner delen.
  Wij verzoeken u deze informatie te delen met de andere leden van de familie en eventueel met vrienden van de bewoner. Wanneer iemand van plan is een bezoek te brengen aan de bewoner, stemt u dit dan onderling even met elkaar af om teleurstellingen bij de deur te voorkomen.

  Bij een onverhoopte uitbraak van corona zal de bezoekregeling worden aangepast aan de mogelijkheden van dat moment in overleg met de Cliëntenraad, PVT, Specialist Ouderengeneeskunde en het management.
  Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!


  Met vriendelijke groet,

  Jacqueline Zeevenhooven
  Bestuurder

  Bel/Mail

  Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

  Route