Globale links

Zorgaanbod

Het Johannahuis maakt deel uit van het Van Ommerenpark en biedt exclusieve huisvesting en verzorging aan 50 bewoners met een CIZ indicatie voor WLZ zorg. Daarnaast biedt het Johannahuis ook zorg en hulp aan zelfstandig wonende inwoners van Wassenaar. Door de kleinschalige organisatie kunnen we onze zorg zo persoonlijk mogelijk inrichten. Onze medewerkers helpen u om de hoge kwaliteit van leven die u gewend bent zoveel mogelijk in stand te houden. 

Wonen met zorg en verpleging

In het Johannahuis bieden we verzorging en verpleging aan bewoners met een CIZ indicatie voor ZZP VV04 tot en met VV08. Dit houdt in dat u door lichamelijke en/of geheugenklachten afhankelijk bent van zorg, hulp en begeleiding en dat dit in de thuissituatie onvoldoende georganiseerd kan worden. Het Johannahuis streeft ernaar dat u na verhuizing naar het Johannahuis, niet meer hoeft te verhuizen wanneer uw gezondheid achteruit gaat. Wilt u meer informatie of uw indicatie en situatie de mogelijkheid geeft voor verhuizing naar het Johannahuis, dan kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van het Johannahuis. 
Op de Wilhelmina afdeling van het Johannahuis bieden wij een beschermde omgeving met meer begeleiding en ondersteuning speciaal voor bewoners met gevorderde geheugenproblemen. 
Voor meer informatie over de zorgappartementen kunt u hier klikken.

Tijdelijk verblijven in ons zorghotel

Wanneer u nog niet in het Van Ommerenpark woont, kan er een situatie ontstaan dat u tijdelijk gebruik zou willen maken van de mogelijkheden van het Johannahuis, bijvoorbeeld omdat u moet herstellen van een operatie of wanneer u op een andere manier tijdelijk niet voor u zelf kunt zorgen. In één van onze logeerkamers kunt u bijkomen en herstellen en tevens volop gebruik maken van onze zorg en voorzieningen. Uw tijdelijke verblijf kan zowel met als zonder indicatie. Voor meer informatie en hoe u een kamer kunt reserveren in ons zorghotel kunt u hier klikken. 

Zorg, hulp en begeleiding thuis

Het Johannahuis biedt inwoners van Wassenaar ook de mogelijkheid om in hun eigen woning buiten het Van Ommerenpark zorg, hulp of begeleiding vanuit het Johannahuis te ontvangen.
Als u door een ziekte, een handicap of na een ziekenhuisopname hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft en deze het liefst in uw eigen woning ontvangt, dan kunnen de medewerkers van het thuiszorgteam u bijvoorbeeld helpen uw huishouden en uzelf te verzorgen, uw injecties te geven, uw wonden te verzorgen en de boel draaiende te houden. 
Afhankelijk van uw situatie kan de thuiszorg geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit uw zorgverzekering of de gemeente. Wilt u meer informatie of uw situatie de mogelijkheid geeft om thuiszorg te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van het Johannahuis. In noodsituaties en als er direct hulp nodig is, kunt u via de receptie vragen naar de verantwoordelijke medewerker van het thuiszorgteam.
Lees hier meer over de thuiszorg. 

De dagverzorging

Drie maal per week is er in het Johannahuis een club van zelfstandig wonende dames en heren die onder begeleiding van een medewerker en vrijwilligers ondersteuning krijgen bij een zinvolle invulling van de dag, ook wel dagverzorging genoemd. Activiteiten en doelgericht werken in een prettige omgang met andere deelnemers staan centraal.
De dagverzorging is bedoeld voor senioren die bijvoorbeeld behoefte hebben aan ondersteuning of begeleiding bij het onderhouden van contacten en het zinvol indelen van de tijd. Dit kan onder meer gewenst zijn bij eenzaamheidsgevoelens, gevoelens van isolatie door lichamelijke beperkingen en geheugenachteruitgang. De dagverzorging kan tevens een manier zijn om de mantelzorgers wat ruimte te geven, zodat zij één of meerdere dagdelen per week tijd voor zichzelf te besteden hebben.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de dagverzorging dient u te beschikken over een WMO indicatie van de gemeente. Wilt u meer informatie of uw indicatie en situatie de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de dagverzorging, dan kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van het Johannahuis.

Kwaliteitszorg

In het Johannahuis hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Door middel van maandelijks overleg met de cliëntenraad en periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken willen wij continue alert zijn op de wensen en behoeftes van onze bewoners. Wij vernemen ook graag van u op welke punten verbetering mogelijk is. 
Elk jaar beoordeeld een onafhankelijk keuringsinstituut (HKZ) of wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor goede zorg. Tevens zien we, middels opleidingen en trainingen, er nauwlettend op toe dat medewerkers deskundig en correct omgaan met de bewoners. 

Ketenzorg Dementie Wassenaar

Het Johannahuis maakt deel uit van de Ketenzorg Dementie Wassenaar. Daarin werken diverse disciplines samen om de intensieve zorg rondom dementie zoveel mogelijk te stroomlijnen. Overlap en vertragingen worden daarmee voorkomen. Betrokkenen hebben altijd een centraal aanspreekpunt. Voor meer informatie klik hier

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route