Globale links

Wilhelmina Alida Stichting

In de jaren '20 van de vorige eeuw verleenden de heer en mevrouw Van Ommeren regelmatig financiële steun aan mensen in hun omgeving. Dat waren vaak kennissen die voornamelijk door de Eerste Wereldoorlog financieel gedupeerd waren. Om deze steun structureel te kunnen verstrekken richtte het echtpaar in 1926 de Wilhelmina Alida Stichting (WAS) op.

'Kosteloze woongelegenheid'

De stichting hield zich in 1928 bezig met de ‘De bouw en het onderhoud van woningen voor personen met een bescheiden inkomen, die anders dan door eigen schuld geraakt zijn in omstandigheden, waardoor zij in aanmerking komen voor steun door verstrekking van kosteloze woongelegenheid’. Voor dit doel werd in Wassenaar het Wavopark gebouwd aan de Schouwweg.

Senioren Residentie

In 1931 stichtte de WAS in Wassenaar het Johannahuis, dat oorspronkelijk alleen bedoeld was als verzorgingsinstelling voor dames, maar zich in de loop der jaren ontwikkelende tot een volwaardig verzorgingshuis. Inmiddels beheert de WAS, sinds 2005, de exclusieve Service Residentie Van Ommerenpark, waarin het Johannahuis ook een plek heeft gekregen.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route