Globale links

  Stichting Rust en Vreugd

  De Stichting Rust en Vreugd heeft het beheer over het landgoed en verstrekt vakantiedonaties.

  Voor vakantiedonaties neemt het bestuur aanvragen in overweging van sociale instellingen en non-profit organisaties. De organisaties kunnen aanvragen indienen via de website voor vakanties voor personen of families die zelf niet de financiële mogelijkheid hebben met vakantie te gaan. De Stichting kan geen donaties doen aan individuen; alleen aan organisaties die deze vakanties organiseren of bekostigen. 

  Het Landgoed Rust en Vreugd is onderdeel van een tiental landgoederen, welke tezamen een groene buffer vormen tusen Den Haag en Leiden. De oppervlakte van het landgoed Rust en Vreugd bedraagt bijna 70 hectare. Een combinatie van bos, park en weide op een ondergrond van zand en veen zorgt voor een gevarieerd landschap en een grote diversiteit aan flora en fauna. 

  De Stichting Rust en Vreugd  is verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van het landgoed. De stichting heeft (erf)pachtovereenkomsten gesloten met de gemeente Wassenaar en enkele particuliere ondernemers. Zij zorgen voor het dagelijks beheer van wegen en paden, bos en weide. Tevens worden hoveniersbedrijven ingeschakeld om een deel van het beheer voor hun rekening te nemen.

  Op het landgoed staan 13 karakteristieke woningen, een flatgebouw, een atelier en een werkschuur. Zij leveren alle op eigen wijze een bijdrage aan de cultuurhistorische waarde van het landgoed Rust en Vreugd. De stichting, bewoners en eigenaren dragen gezamenlijk zorg voor het in stand houden van de goede staat van van deze gebouwen. 

  > Lees verder

  Bel/Mail

  Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

  Route