Globale links

  Erfgoed, de Van Ommeren - de Voogt nalatenschap

  De stichtingen, die vermeld zijn op deze website, danken hun bestaan aan het echtpaar Phillippus Van Ommeren en Wilhelmina Alida de Voogt. Zij kochten begin vorige eeuw het Wassenaarse landgoed 'Rust en Vreugd' waar ze in eerste instantie een buitenverblijf hielden. Korte tijd later gingen ze er wonen en lieten anderen, minder bedeelden, meegenieten van de prachtige omgeving. 

  Stichting Rust en Vreugd 

  Phillippus van Ommeren had zijn vermogen verdiend in de Rotterdamse haven, zijn vrouw Wilhelmina was van huis uit vermogend. Zij hadden een zeer filantropische instelling en zetten zich beiden in om concreet iets te doen voor degenen die het niet zo goed hadden. Het echtpaar richtte de Stichting Rust en Vreugd op met als doel ‘vermoeide huismoeders’ en werkende dames een kosteloos verblijf op het landgoed te bieden om bij te komen. Tegenwoordig bekostigt de Stichting Rust en Vreugd vakanties voor hulpbehoevenden op andere locaties. 

  Wilhelmina Alida Stichting

  In 1926 richtte het echtpaar de Wilhemina Alida Stichting (WAS) op met als doel ‘De bouw en het onderhoud van woningen voor personen met een bescheiden inkomen, die anders dan door eigen schuld geraakt zijn in omstandigheden, waardoor zij in aanmerking komen voor steun door verstrekking van kosteloze woongelegenheid’*. Voor dit doel werd in Wassenaar het Wavopark gebouwd. In 1931 stichtte de WAS in Wassenaar het Johannahuis, dat oorspronkelijk alleen bedoeld was als verzorgingsinstelling voor dames, maar zich in de loop der jaren ontwikkelende tot een volwaardig verzorgingshuis.

  Wavopark

  Het echtpaar liet in 1928 appartementencomplex het “WAVO–park” bouwen om huisvesting te bieden aan mensen die door de toenmalige crisis waren getroffen. Het Wavopark, vernoemd naar Wilhelmina Alida van Ommeren, begon als een idee om enkele woningen te bouwen op het landgoed ‘Rust en Vreugd’ en groeide al snel uit tot een heel complex met gemeenschappelijke voorzieningen. Daarin werd kosteloos onderdak geboden aan 28 families die buiten hun schuld niet meer konden leven zoals ze gewend waren. Sinds 1983 valt het Wavopark onder de opgerichte Stichting Wavopark en biedt het huurwoningen voor personen boven de 50 jaar. 

  Stichting VOS

  De Van Ommeren - de Voogt Stichting (VOS) werd in 1938 opgericht om de belangen te behartigen van de zusterstichtingen en financiële donaties te geven aan projecten op filantropisch, sociaal en cultureel gebied in de regio groot Den Haag en Rotterdam.

  Het nieuwe Johannahuis

  In 2004 voldeed het oude Johannahuis niet meer aan de moderne eisen voor verzorgingshuizen en werd besloten tot een algehele nieuwbouw. Dit heeft geleid tot het nieuwe Johannahuis met drie gebouwen voor exclusieve huurappartementen voor senioren. Ondanks de nieuwbouw bleef het gedachtegoed van het echtpaar Van Ommeren - de Voogt in ere.
   
   
  *) 'Rust en Vreugd', de nalatenschap van het Wassenaarse echtpaar Van Ommeren - de Voogt, Drs. Maurits van Rooijen, Wassenaar 1988.

  Bel/Mail

  Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

  Route