Globale links

ANBI

Stichting Rust en Vreugd is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Naam:
Stichting Rust en Vreugd


RSIN/fiscaal nummer:
fiscaalnummer 802365917


Contactgegevens:
Van Ommerenpark 200
2243 EX Wassenaar
T: 070 - 512 45 00
F: 070 - 512 47 86
www.vanommerenpark.nl
info@stichtingrustenvreugd.nl 


Bestuur:

Dhr. H. Huyssen van Kattendijke, voorzitter
Dhr. L.H.K.C. Asch van Wijck, secretaris
Dhr. J.F.C. Blankvoort, penningmeester
Mw. M.H. Wetselaar-Cosijn


Beloningsbeleid:

Het gehele bestuur werkt belangeloos voor de stichting.


Doelstelling en beleid:
De stichting heeft ten doel:
a. De instandhouding en bevordering van de landschappelijke en natuur- en cultuurhistorische waarden van het landgoed Rust en Vreugd te Wassenaar
b. de verkrijging van gronden en opstallen grenzend aan- of liggende nabij gemeld landgoed
c. de verstrekking van bijdragen aan minder draagkrachtige personen, bij voorkeur in de kosten van vakanties
d. de verlening van steun:
- op het gebied van natuurbehoud en natuureducatie te Wassenaar
- aan charitatieve, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instellingen
alles in de ruimste zin des woords en in welke vorm ook (zie beleidsplan).
 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route