Globale links

Dagbesteding

De dagbesteding wil de deelnemers ondersteunen bij het geven van een zinvolle invulling aan de dag. Activiteiten en doelgericht werken in een prettige omgang met andere deelnemers staan centraal. 

Zinvolle, sociale daginvulling

Dagbesteding is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren die bijvoorbeeld behoefte hebben aan ondersteuning of begeleiding bij het onderhouden van contacten en het zinvol indelen van de tijd. Dit kan onder meer gewenst zijn bij eenzaamheidsgevoelens, gevoelens van isolatie door lichamelijke beperkingen en geheugenachteruitgang. De dagbesteding kan tevens een manier zijn om de mantelzorgers wat ruimte te geven, zodat zij één of meerdere dagdelen per week tijd voor zichzelf te besteden hebben. 
 
De dagbesteding vindt plaats in een ruimte van het Van Ommerenpark en is vier dagen per week geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Voor inwoners van Wassenaar kan het Van Ommerenpark verzorgen dat u thuis wordt opgehaald en na afloop weer thuis gebracht wordt. U kunt één of meerdere dagdelen deelnemen aan de dagbesteding en uw voorkeur uitspreken voor de dagdelen die u wilt meedoen.

Deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de dagbesteding dient u te beschikken over of een WMO indicatie van de gemeente of een Wlz indicatie. De kosten van de dagbesteding worden vergoed met uitzondering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor eventuele bijzondere activiteiten of uitstapjes kan een (klein) bedrag gevraagd worden om de onkosten te dekken. U kunt ook op particuliere basis deelnemen aan de dagbesteding. Voor meer informatie over de inkomensafhankelijke eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK.

Meld u aan

Het is mogelijk om een keer te kijken of vrijblijvend deel te nemen aan de dagbesteding van het Van Ommerenpark, zodat u een beeld kunt krijgen of het op uw wensen en behoeftes aansluit. U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator dagbesteding mw. Marieke Duijvenbode, via de receptie van het Van Ommerenpark tel. 070-5124500.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route