Globale links

Huishoudelijke hulp

Het Van Ommerenpark wil de bewoners een verzorgde woonomgeving bieden en beschikt hiertoe over een team van huishoudelijk medewerkers. Zij dragen zorg voor het schoonhouden van de algemene ruimtes en kunnen ook ingeschakeld worden voor de huishoudelijke taken in de appartementen van het Van Ommerenpark.

Vergoeding

Met een geldige indicatie van de Gemeente Wassenaar is het mogelijk een deel van de kosten van huishoudelijke hulp vergoed te krijgen. De kosten van de huishoudelijke hulp worden dan beperkt tot een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK.
Ook zonder indicatie kunt u een beroep doen op huishoudelijke hulp, echter de kosten komen dan volledig voor eigen rekening.

Informatie

Voor meer informatie over de huishoudelijke hulp kunt u contact opnemen met mw. Jolanda Hoogenraad van de huishoudelijke dienst. Zij is op werkdagen bereikbaar via de receptie van het Van Ommerenpark, tel. 070-5124500.
 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route