Globale links

Altijd Bereikbaar

Een dringende situatie waarin u direct gebruik zou willen maken van de tijdelijke opname of vervangende hulp thuis vindt niet altijd tijdens kantooruren plaats. Dat kan ook ‘s avonds, in het weekend of op een feestdag gebeuren. Ook op die momenten kunt u een beroep doen op het zorggarantieabonnement. Bij afwezigheid van de coördinatoren welzijn zal de verantwoordelijke zorgmedewerker van het Van Ommerenpark u van dienst zijn.

Tijdelijk uit de nood
De 24 uurs bereikbaarheid moet niet verward worden met een personenalarmeringssysteem. U kunt niet van ons verwachten dat er altijd iemand naar u toe komt als u belt. Wel kan een tijdelijke opname geregeld worden of geprobeerd worden iemand te vinden die u tijdelijk uit de nood helpt.

Niet dringend
Voor niet dringende situaties kunt u bij afwezigheid van de coördinator een bericht achterlaten bij de receptie of een e-mail zenden. Onder aanmelding vind u de contactgegevens.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route