Globale links

Selectie projecten

De VOS ondersteunt in beginsel alleen projecten (geen exploitatie-ondersteuning) in de regio’s groot Den Haag en Rotterdam, die uiteindelijk ten goede komen aan de inwoners van Wassenaar, Den Haag of Rotterdam. De ondersteuning is nimmer structureel van aard. Bij de selectie van projecten maken wij globaal onderscheid tussen de volgende categorieën. 

Sociale projecten

Ter versterking van sociale positie van specifieke groepen of wijken met de nadruk op ouderen, vrouwen en kinderen.

Opleidingen

In samenwerking met specifiek op dit gebied actieve organisaties. 

Muziek

Ondersteuning van professionele en amateurgezelschappen door middel van bijdragen voor muziekuitvoeringen, educatieve projecten en instrumenten in een breed scala van soorten muziek. 

Beeldende en podiumkunsten

Projecten die worden geïnitieerd door musea, galeries en toneel-, ballet- en cabaretproducties. 

Boeken en bibliotheken

Stimuleren van lezen in het algemeen. Projecten komen in aanmerking voor een donatie als zij een bijdrage leveren aan de doelstelling van de VOS op filantropisch, sociaal of cultureel gebied. 

Monumentenzorg

Substantiële donaties aan het behoud van monumenten op het gebied van cultureel en industrieel erfgoed. 

Nederlandse Maritieme Historie

Donaties aan projecten gebaseerd op de collecties van het Maritiem museum in Rotterdam en het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam. Promotieonderzoeken vanuit de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Leiden komen daarvoor in aanmerking. 

Sport

Donaties aan projecten van sportinstellingen die zonder steun niet tot stand kunnen komen, met voorkeur voor de jeugd en teamsporten. 

Meld u aan

Valt uw project in een van de hierboven genoemd categorieën? Meld u aan en wij nemen uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling. 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route