Globale links

Algemene Voorwaarden VVT

Wijziging Algemene Voorwaarden VVT

De Algemene Voorwaarden VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg) zijn bijgesteld en gelden vanaf 25 mei 2018 voor bestaande cliënten en per 1 oktober 2018 voor nieuwe cliënten van zorgaanbieders die lid zijn van brancheverenigingen ActiZ of BTN.

De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn, naar aanleiding van de vervroegde evaluatie die in 2017 onder de leden heeft plaatsgevonden, bijgesteld door ActiZ en BTN in overleg met de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patientenfederatie Nederland anderzijds.

De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten met cliënten die na 1 oktober 2018 gesloten worden en (met terugwerkende kracht) op overeenkomsten vanaf 25 mei 2018 met bestaande cliënten. Deze tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld n.a.v. de sinds 25 mei 2018 van toepassing zijnde wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In bijgevoegde folder vindt u de belangrijkste algemene voorwaarden.


 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route