Globale links

De tijdelijke opname / zorghotel

Er kan een situatie ontstaan dat u tijdelijk gebruik zou willen maken van de mogelijkheden van het zorghotel van het Johannahuis, bijvoorbeeld omdat u moet herstellen van een operatie of wanneer u op een andere manier tijdelijk niet voor u zelf kunt zorgen. In één van onze logeerkamers kunt u dan bijkomen en herstellen en tevens gebruik maken van onze zorg en voorzieningen. Uw tijdelijke verblijf kan zowel met als zonder indicatie.

Voordelen voor de zorggarantieabonnees 

Zorggarantieabonnees hebben verschillende voordelen betreffende het gebruik van een logeerkamer in het Zorghotel:

  • Abonnees (minstens 1 jaar lid) kunnen tegen gereduceerd tarief (25% korting) tijdelijk in het Johannahuis verblijven
  • Abonnees kunnen een reservering maken of direct bellen als het nodig is
  • Abonnees hebben voorrang op een logeerkamer in het Johannahuis en als een verblijf daar niet mogelijk is, wordt een alternatieve oplossing aangeboden

Grenzen zorg

Het tijdelijke verblijf is bedoeld voor een periode van maximaal 6 weken. Wanneer tijdens het verblijf blijkt dat terugkeer naar huis niet haalbaar is binnen 6 weken wordt in overleg een passende oplossing gezocht.
Hulp en/of zorg bij lichamelijke beperkingen kan geboden worden door niet meer dan één zorgmedewerker. Benodigde begeleiding of toezicht tijdens het verblijf vanwege bijvoorbeeld verwardheid gaat meestal de mogelijkheden van verantwoordelijke zorgverlening te boven.

Kosten

De kosten voor het particuliere tijdelijke verblijf in het zorghotel worden gesplitst in twee onderdelen: de hotelmatige kosten en de eventuele zorgkosten. Er wordt gedurende het verblijf met u afgesproken welke hulp en zorg u gaat krijgen. De tijd die in overleg met u voor uw zorgverlening is ingepland, wordt in rekening gebracht. 
Afhankelijk van uw situatie en zorgverzekeraar kunt u eventueel in aanmerking komen voor een vergoeding.

 Hotelmatige kosten  Zorggarantieabonnees  Niet-abonnees
 Logies +
 2 broodmaaltijden
 € 67,90 per dag  € 90,50 per dag
 Tweede persoon  € 37,05 per dag  € 49,35 per dag
 Warme maaltijd
 op logeerkamer
 € 8,80 per maaltijd  € 8,80 per maaltijd
 Telefoonkosten  Inclusief( in Europa)
              
 Inclusief (in Europa)
              

 

 

 

 


Contact
en aanmelding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers, Lianne Groeneveld, Stefanie Duivenvoorden en Anja Smulders-van Velzen.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route