Globale links

Klachtenprocedure

Klachten

Het Johannahuis heeft graag tevreden bewoners/cliënten. Waar mensen samen werken en wonen, kan het echter gebeuren dat de professionele zorg- en dienstverlening niet volgens verwachting verloopt. Er kunnen communicatiestoringen ontstaan of gevoelens van onvrede over bijvoorbeeld aspecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij vinden het prettig om deze klachten van u te horen, want door erover te praten, stelt u ons in de gelegenheid iets aan de situatie te verbeteren.
Deze klachtenprocedure geeft u informatie over de wijze waarop u uw klachten met ons kunt bespreken. U kunt uw klacht op diverse manieren met ons bespreken. Hieronder de verschillende mogelijkheden.

Mondeling
Het ligt het meest voor de hand om uw klacht te bespreken met de medewerker die bij u komt. Leg uw klacht uit en probeer samen tot een oplossing te komen. Eventueel kan daarbij het advies van een andere medewerker gevraagd worden. Mocht u er niet uitkomen met hen, dan is het mogelijk om uw klacht te bespreken met de vertrouwenspersoon. Zij kan uw klacht in behandeling nemen en bespreken met de betrokkenen. Op deze manier kan er toch iets aan de situatie worden gedaan.
De vertrouwenspersoon is te bereiken via het algemene nummer van het Van Ommerenpark: 070-5124500.

Schriftelijk
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. U vult dit formulier in en stuurt deze op naar het postadres van het Johannahuis.
Uw klacht wordt dan naar de betreffende afdeling gestuurd. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken om samen naar een passende oplossing te zoeken.
U kunt hier klikken om de klachtenprocedure te openen.

Gegevens vertrouwenspersoon:
Mw. S.Leistikow
sibylleleistikow@gmail.com

Externe klachtencommissie
Hoewel wij hopen dat u met uw klacht bij ons komt, zodat er een goede oplossing gezocht kan worden, bent u vrij om een klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Uw klacht wordt daar in behandeling genomen en worden wij op de hoogte gesteld.

Gegevens externe klachtencommissie:
Externe klachtencommissie
t.a.v. mevrouw E. van den Berg, secretaris
postbus 52150
2505 CD Den Haag
Of via email: e.vandenberg@saffiergroep.nl

Geschillencommissie
Mocht u na de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie menen alsnog een geschil te hebben c.q. menen dat uw klacht niet is opgelost, dan kunt u zich wenden tot de landelijke geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). Hierover leest u meer op www.degeschillencommissie.nl

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route