Globale links

Ketenzorg dementie Wassenaar

Dementie is een syndroom dat verschillende oorzaken kent. Kenmerkende verschijnselen zijn ernstige vergeetachtigheid, problemen met denken, plannen, organiseren, oriëntatie en gedragsveranderingen als apathie en agressie. Het is per cliënt verschillend wanneer en in welke mate de verschijnselen optreden. De hulpbehoefte verschilt hierdoor sterk per cliënt. 

Mantelzorgers

Dementie treft niet alleen de cliënt. De mantelzorgers worden geconfronteerd met een naaste die niet alleen toenemend hulpbehoevend wordt maar die ook verandert als persoon. De zorg voor een naaste met dementie is een zeer intensieve en zware belasting. Het omgaan met en het ondersteuning bieden aan een demente naaste vereist dan ook professionele begeleiding. 

Professionals

Goede hulp bij dementie duurt lang en vraagt om een groot aantal verschillende professionals: de huisarts, de verzorgende, de huishoudelijke hulp, de psycholoog, de medisch specialist, de ergotherapeut, de verpleeghuisarts, de fysiotherapeut enz. De kans op gaten, hinderlijke overlap in de hulp of crisissituaties is groot. 

Centraal aanspreekpunt

In Wassenaar werken de diverse disciplines met elkaar samen om de zorg zo veel mogelijk te stroomlijnen. Op deze manier ontstaat er geen overlap en vertraging in het te bewandelen traject. Voor u is er nu altijd een centraal aanspreekpunt. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de betreffende organisatie of met uw casemanager als die u is toegewezen.
 

Stichting Rondom mantelzorg

 • Informatie en ondersteuning informatiebijeenkomsten
070 7543678

Alzheimer Stichting

 • informatie en ondersteuning
 • Alzheimer Café

070 3230693

SMOW Wassenaar

 • Ouderen adviseur Wassenaar
 • Bijbus, Tafeltje dek-je
 • Oppasservice
070 5112226

Infomaat Lokaal Loket

 • Informatie, advies, hulpvraagverduidelijking
 • Aanvraag voor WMO voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen
070 5118075

Florence Wassenaar

 • Zorgwinkel/ zorgbemiddeling Wassenaar
 • Casemanager
 • Thuiszorg
 • Alarmering
 • Dagbesteding/dagbehandeling
 • Verpleeghuis
070 7543333

Van Ommerenpark

 • Maatschappelijk werk 
 • Casemanager (alleen voor bewoners Van Ommerenpark)
 • Zorgbemiddeling
 • Dagbesteding
 • Tijdelijk verblijf (respijtzorg )
 • Verpleeghuis/ Wzd 
070 5124500

SWZ Wassenaar

 • Zorgbemiddeling
 • Casemanager
 • Thuiszorg
 • PG woonvoorziening
 • Acute zorg
 • Alarmering
 • Verpleeghuis
070 5123200

Parnassia Voorburg

 • Ambulant centrum Haagrand
 • geheugenpoli
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Ondersteuningsgroep voor partners en kinderen
070 3918666

Stichting Bronovo/Nebo

 • Geheugenpoli
 • Ouderengeneeskunde/geriater
 • Behandel/advies centrum
 • Verpleeghuiszorg
070 3125386
 
 

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route