Globale links

Zorgaanbod

Het Johannahuis maakt deel uit van het Van Ommerenpark en biedt exclusieve huisvesting en verzorging aan 50 bewoners met een CIZ indicatie voor Wlz zorg. Door de kleinschalige organisatie kunnen we onze zorg zo persoonlijk mogelijk inrichten. Onze medewerkers helpen u om de hoge kwaliteit van leven die u gewend bent zoveel mogelijk in stand te houden. 

Wonen met zorg en verpleging

In het Johannahuis bieden we verzorging en verpleging aan bewoners met een CIZ indicatie voor ZZP VV04 tot en met VV08. Dit houdt in dat u door lichamelijke en/of geheugenklachten afhankelijk bent van zorg, hulp en begeleiding en dat dit in de thuissituatie onvoldoende georganiseerd kan worden. Wilt u meer informatie of uw indicatie en situatie de mogelijkheid geeft voor verhuizing naar het Johannahuis, dan kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van het Johannahuis. 
Op de Wilhelmina afdeling van het Johannahuis bieden wij een beschermde omgeving met meer begeleiding en ondersteuning speciaal voor bewoners met gevorderde geheugenproblemen. 
Voor meer informatie over de zorgappartementen kunt u hier klikken.

Tijdelijk verblijven in ons zorghotel

Wanneer u nog niet in het Van Ommerenpark woont, kan er een situatie ontstaan dat u tijdelijk gebruik zou willen maken van de mogelijkheden van het Johannahuis, bijvoorbeeld omdat u moet herstellen van een operatie of wanneer u op een andere manier tijdelijk niet voor u zelf kunt zorgen. In één van onze logeerkamers kunt u bijkomen en herstellen en tevens volop gebruik maken van onze zorg en voorzieningen. Uw tijdelijke verblijf kan zowel met als zonder indicatie. Voor meer informatie en hoe u een kamer kunt reserveren in ons zorghotel kunt u hier klikken. 

De dagbesteding

Vier maal per week is er in het Johannahuis een club van zelfstandig wonende dames en heren die onder begeleiding van een medewerker en vrijwilligers ondersteuning krijgen bij een zinvolle invulling van de dag, ook wel dagbesteding genoemd. Activiteiten en doelgericht werken in een prettige omgang met andere deelnemers staan centraal.
De dagbesteding is bedoeld voor senioren die bijvoorbeeld behoefte hebben aan ondersteuning of begeleiding bij het onderhouden van contacten en het zinvol indelen van de tijd. Dit kan onder meer gewenst zijn bij eenzaamheidsgevoelens, gevoelens van isolatie door lichamelijke beperkingen en geheugenachteruitgang. De dagbesteding kan tevens een manier zijn om de mantelzorgers wat ruimte te geven, zodat zij één of meerdere dagdelen per week tijd voor zichzelf te besteden hebben.
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de dagbesteding dient u te beschikken over of een WMO indicatie van de gemeente of een Wlz indicatie. U kunt ook op particuliere basis deelnemen aan de dagbesteding. Wilt u meer informatie of uw indicatie en situatie de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van het Johannahuis.

Kwaliteitszorg

In het Johannahuis hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Door middel van maandelijks overleg met de cliëntenraad en periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken willen wij continue alert zijn op de wensen en behoeftes van onze bewoners. Wij vernemen ook graag van u op welke punten verbetering mogelijk is. 
Elk jaar beoordeeld een onafhankelijk keuringsinstituut (HKZ) of wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor goede zorg. Tevens zien we, middels opleidingen en trainingen, er nauwlettend op toe dat medewerkers deskundig en correct omgaan met de bewoners. 

Ketenzorg Dementie Wassenaar

Het Johannahuis maakt deel uit van de Ketenzorg Dementie Wassenaar. Daarin werken diverse disciplines samen om de intensieve zorg rondom dementie zoveel mogelijk te stroomlijnen. Overlap en vertragingen worden daarmee voorkomen. Betrokkenen hebben altijd een centraal aanspreekpunt. Voor meer informatie klik hier

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route