Globale links

Thuiszorg

Het Johannahuis biedt de huurders van een appartement van het Van Ommerenpark ook de mogelijkheid om in hun eigen appartement zorg, hulp of begeleiding vanuit het Johannahuis te ontvangen. 

Zorg in eigen woning

Als u door ziekte, handicap of na een ziekenhuisopname hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft en deze het liefst in uw eigen woning ontvangt, dan kunnen de medewerkers van het thuiszorgteam u bijvoorbeeld helpen uw huishouden en uzelf te verzorgen, uw injecties geven, uw wonden verzorgen en de boel draaiende te houden. 

Kosten

Een wijkverpleegkundige van het Johannahuis zal bij aanvang van de thuiszorg beoordelen of u voor een indicatie in aanmerking komt waarmee de kosten vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Voor de huishoudelijke hulp is een indicatie van de gemeente Wassenaar nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit de WMO. de kosten worden dan beperkt tot een inkomens en vermogens afhankelijke eigen bijdrage. Voor meer informatie over deze eigen bijdrage kunt u terecht op het CAK.

Aanmelden

De maatschappelijk werkers, mw. L. Groeneveld, mw. A. Smulders-van Velzen en mw. S. Duivenvoorden,  kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie voor de gewenste zorg, hulp of begeleiding. U kunt hen via de receptie van het Van Ommerenpark, tel. 070 - 512 45 00, bereiken. In noodsituaties buiten kantooruren dat er direct hulp nodig is kunt u via de receptie vragen naar de verantwoordelijke medewerker van het thuiszorgteam.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route