Globale links

ANBI gegevens Johannahuis

Het Johannahuis is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Stichting Johannahuis te Wassenaar

Algemeen:  
RSIN / fiscaalnummer: 816.325.273
KvK: 271.952.58
   
Adres:

Van Ommerenpark 200
2243 EX  Wassenaar

Telefoon: 070 - 512 45 00
E-mail adres info@vanommerenpark.nl
   
Bestuurder  
J.J.C. Zeevenhooven-van Tilburg  
   
Raad van Toezicht  
A.H. Montijn-Groenewoud Voorzitter 
C.F. Eggink Lid
B. Wils Lid
C.A. Koster-de Leeuw Lid
P.F.H.M. Sandkuyl Lid
   
   
De doelstelling, het beleidsplan en de uitgeoefende activiteiten in brede zin kunt u lezen in het bestuursverslag.
   
   


 

Bestuursverslag

 Via de link kunt u het Bestuursverslag downloaden

Financiële verantwoording

 Via de link kunt u de financiële verantwoording downloaden

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route