Globale links

De Cliëntenraad

Namens het Johannahuis:
R.F. van der Flier, voorzitter
G.M. Vermeer
U. Rueb-Wilde
B. Mulder
J. de Witte

Namens de Zorggarantie:
L. Wolfsbergen
C.W. Woltman-Zuur

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route