Globale links

Verzorging, verpleging en begeleiding in het Johannahuis

Het Johannahuis is een klein verzorg- en verpleeghuis waardoor de zorg zo persoonlijk mogelijk ingericht kan worden. Onze medewerkers helpen u om de hoge kwaliteit van leven die u gewend bent zo veel mogelijk in stand te houden. 

Zorg op maat

In het Johannahuis bieden we verzorging en verpleging aan bewoners met een CIZ indicatie voor ZZP VV04 tot en met VV08. Dit houdt in dat u door lichamelijke en/of geheugenklachten afhankelijk bent van zorg, hulp en begeleiding en dat dit in de thuissituatie onvoldoende georganiseerd kan worden. Wij streven ernaar dat u na verhuizing naar het Johannahuis, niet meer hoeft te verhuizen wanneer uw gezondheid achteruit gaat. Er is een intensieve samenwerking met Novicare en Bronovo/Nebo om aan onze bewoners de deskundige zorg te bieden. 

U kunt in het Johannahuis verwachten dat er hulp en ondersteuning mogelijk is om u zo nodig te helpen met douchen, kleden, de toiletgang, wondverzorging, de medicatie, het invullen van de dag en nog veel meer. Samen met de bewoners en eventueel familieleden wordt er een plan opgesteld waarin staat op welke momenten hulp, zorg en begeleiding gewenst is. Dit zogenoemde zorgplan wordt periodiek besproken en bekeken of er aanpassingen nodig zijn. Bewoners worden hierdoor en in de dagelijkse zorg gestimuleerd de regie over hun leven zo lang mogelijk in eigen hand te houden.

De Wilhelmina afdeling

Op de Wilhelmina afdeling bieden wij een beschermde omgeving met meer begeleiding en ondersteuning speciaal voor 15 bewoners met gevorderde geheugenproblemen. Hoewel elke bewoner zich kan terugtrekken in het eigen appartement, is er een riante gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners uitgenodigd worden om te eten, deel te nemen aan activiteiten of te verblijven in de zitkamer of op het dakterras. De interactie met medebewoners, de gerichte activiteiten en de begeleiding en zorg door ons deskundige personeel hebben als doel dat de bewoners zo optimaal mogelijk kunnen blijven functioneren. 

Kwaliteitszorg

In het Johannahuis hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Door middel van maandelijks overleg met de cliëntenraad en periodieke cliënttevredenheidsonderzoeken willen wij continue alert zijn op de wensen en behoeftes van onze bewoners. Wij vernemen ook graag van u op welke punten verbetering mogelijk is. Elk jaar beoordeeld een onafhankelijk keuringsinstituut (HKZ) of wij voldoen aan de kwaliteitseisen voor goede zorg. Tevens zien we, middels opleidingen en trainingen, er nauwlettend op toe dat medewerkers deskundig en correct omgaan met de bewoners.

Meer informatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld of uw indicatie of situatie de mogelijkheid geeft voor verhuizing naar het Johannahuis, of wilt u een rondleiding? Wij vertellen graag over onze mogelijkheden, u kunt contact opnemen voor een afspraak. 

Klik hier om terug te gaan naar de faciliteiten en diensten van het Johannahuis.

Bel/Mail

Bel ons op 070 512 45 00, of stuur ons een mail

Route